Invence pro obce

Název Klíčová slova Kategorie Datum
Mapa kriminality mapování
kriminalita
Ostatní 5.12.2022
Hodnocení územních dopadů projektových záměrů hodnocení
dopad
projektový záměr
Ostatní 16.11.2022
Metodika zvyšování kapacit místních aktérů k udržitelnému rozvoji regionu aktér
udržitelný rozvoj
vzdělávání
Ostatní 4.11.2022
Metodika pro evaluaci udržitelné městské mobility udržitelnost
mobilita
evaluace
Mobilita 18.10.2022
Příklady energeticky úsporných projektů projekty
energetické úspory
Energetika 5.10.2022
Národní databáze brownfieldů brownfield
databáze
Ostatní 6.9.2022
Adaptace na změnu klimatu: hodnocení zranitelnosti města vůči teplotním extrémům město
klimatická změna
Životní prostředí 16.8.2022
Pojďme zavést zónu setkávání i v Česku doprava
veřejný prostor
sdílený prostor
Mobilita 5.8.2022
Komunální energetika: krok za krokem k energetickým společenstvím obec
komunitní energetika
Energetika 18.7.2022
Abeceda fondů EU 2021-2027 fondy EU
politika soudržnosti
Ostatní 11.7.2022