Název Klíčová slova Kategorie Datum
Podpora adaptace budov a měst na nedostatek vodních zdrojů a zvyšování teploty město
hospodaření s vodou
adaptace
Životní prostředí 21.6.2021
Metodika evaluace kulturních organizací zřizovaných městem město
kultura
evaluace
Kultura a cestovní ruch 15.6.2021
Hospodaření s dešťovou vodou v ČR hospodaření s vodou
dobrá praxe
Životní prostředí 10.6.2021
Manuál lokální integrace migrantů v České republice migrace
dobrá praxe
integrace
Ostatní 3.6.2021
Limity využití půdy - webová aplikace půda
zemědělství
Životní prostředí 27.5.2021
Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu hospodaření s vodou
zelená a modrá infrastruktura
Životní prostředí 21.5.2021
Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí malé obce
veřejný prostor
plánování
Strategické a územní plánování 17.5.2021
Energetický management pro veřejnou správu - příručka pro energetické manažery energetické úspory
energetický management
Energetika 10.5.2021
Brownfieldy - úspěšné regenerace napříč regiony brownfield
regenerace
Strategické a územní plánování 4.5.2021
Metodika identifikace invencí a jejich následného zavádění do života regionů a obcí predikce
malá města
foresight
Strategické a územní plánování 23.4.2021