Název Klíčová slova Kategorie Datum
Doporučení a inspirace pro malé obce při řízení jejich rozvoje rozvoj obce
řízení
Strategické a územní plánování 10.4.2019
Příručka pro starosty k energetickým opatřením obec
energetické úspory
veřejné budovy
Energetika 26.3.2019
Analytický geoinformační systém obec
veřejná infrastruktura
data
geoinformační systém
Infrastruktura 15.3.2019
Bikesharing - systém sdílení jízdních kol sdílená ekonomika
bikesharing
udržitelný rozvoj
Mobilita 12.3.2019
Opětovné využití brownfieldů jako příležitost pro rozvoj obcí obec
brownfield
regenerace
Strategické a územní plánování 7.3.2019
Kreativní přesahy: příručka pro města město
kreativní přesahy
Kultura a cestovní ruch 4.3.2019
Metodika zefektivnění plánování investic města rozvoj měst
veřejné investice
data
sběr dat
Strategické a územní plánování 28.2.2019
Termínovník - manuál pro starosty a účetní obcí obec
účetnictví
Správa a hospodaření obce 14.2.2019
Doporučení k péči o vesnické stavby a veřejný prostor péče
vesnické stavby
veřejný prostor
Strategické a územní plánování 30.1.2019
CityVizor - hospodaření obcí otevřená data
hospodaření obcí
Správa a hospodaření obce 12.7.2018