Název Klíčová slova Kategorie Datum
Webová aplikace pro dynamizaci bodů zájmu do prostředí rozšířené reality rozšířená realita
webová aplikace
dynamizace
cestovní ruch
turismus
Kultura a cestovní ruch 29.1.2018
Metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení selhání trhu s bydlením
sociální bydlení
služba obecného hospodářského zájmu
Bydlení 23.1.2018
Metodika k novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (ubytování) obec
cestovní ruch
místní poplatky
ubytování
Kultura a cestovní ruch 22.1.2018
Analýza potřeb měst a obcí ČR obec
potřeby
město
Ostatní 17.1.2018
Ex-post hodnocení regionálních rozvojových projektů projekty
hodnocení
ex-post
Ostatní 7.12.2017
Hodnocení sociální politiky jako jedné z klíčových oblastí života v obci sociální politika
veřejná správa
veřejnost
Zdravotnictví a sociální služby 7.12.2017
Příčiny a řešení zmenšování měst město
zmenšování
aktér
opatření
Strategické a územní plánování 7.12.2017
Vybavenost obce obec
vybavenost
srovnání
Infrastruktura 7.12.2017
Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury obec
veřejná infrastruktura
dostupnost
Infrastruktura 3.12.2017
Doporučení k péči o dřeviny v obcích obec
dřeviny
péče
Životní prostředí 3.12.2017