Název Klíčová slova Kategorie Datum
Příčiny a řešení zmenšování měst město
zmenšování
aktér
opatření
Strategické a územní plánování 7.12.2017
Vybavenost obce obec
vybavenost
srovnání
Infrastruktura 7.12.2017
Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury obec
veřejná infrastruktura
dostupnost
Infrastruktura 3.12.2017
Doporučení k péči o dřeviny v obcích obec
dřeviny
péče
Životní prostředí 3.12.2017
Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí obec
ceny
infrastruktura
Infrastruktura 3.12.2017
Metodika Konceptu inteligentních měst (Smart Cities) inteligentní město
sdílená ekonomika
udržitelnost
ICT systémy
strategie města
participace občanů
Strategické a územní plánování 3.12.2017
Metodika "Tvorba strategických partnerství na mikroregionální úrovni" mikroregiony
partnerství
Strategické a územní plánování 30.11.2017
Metodické a technické pokyny pro rekonstrukce, opravy, popř. výměnu a dodatečné zřizování lodžií a balkonů bytové domy
lodžie
opravy
Bydlení 30.11.2017
Metodické a technické pokyny pro posuzování stavebních úprav a zásahů do nosné konstrukce panelových domů panelové domy
konstrukce
zásahy
Bydlení 30.11.2017
Metodika segmentace populace ČR ve vztahu ke spotřebě kulturních statků cestovní ruch
kulturní statky
spotřeba
ekonomika
Kultura a cestovní ruch 30.11.2017