Název Klíčová slova Kategorie Datum
Chytrá klíčenka klíčenka
multifunkčnost
smart řešení
Správa a hospodaření obce 2.7.2018
Mobilní rozhlas chytrá komunikace
rozhlas
Správa a hospodaření obce 2.7.2018
Senior taxi doprava
senioři
Mobilita 29.3.2018
Bezplatná právní poradna pro občany právní poradna
občan
Správa a hospodaření obce 29.3.2018
Populační kalkulátor – internetová aplikace demografický vývoj
sociální infrastruktura
obec
Ostatní 19.3.2018
Atlas dopravní dostupnosti v České republice Česká republika
dopravní dostupnost
atlas
Mobilita 16.3.2018
Umísťování reklamních a informačních zařízení ve městě reklama
umístění
městský prostor
Ostatní 14.2.2018
Webová aplikace pro dynamizaci bodů zájmu do prostředí rozšířené reality rozšířená realita
webová aplikace
dynamizace
cestovní ruch
turismus
Kultura a cestovní ruch 29.1.2018
Metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení selhání trhu s bydlením
sociální bydlení
služba obecného hospodářského zájmu
Bydlení 23.1.2018
Metodika k novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (ubytování) obec
cestovní ruch
místní poplatky
ubytování
Kultura a cestovní ruch 22.1.2018