Název Klíčová slova Kategorie Datum
Manuál pro komplexní přípravu projektů veřejných budov projekty
veřejné budovy
veřejné zakázky
Ostatní 2.12.2020
Metodika zjišťování vlivu obnovitelných zdrojů energie na hospodářství a životní prostředí mikroregionu / MAS ekonomika
obnovitelné zdroje energie
životní prostředí
Energetika 26.11.2020
Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech hodnocení
klimatická změna
zelená a modrá infrastruktura
Životní prostředí 19.11.2020
Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech územní plánování
dobrá praxe
urbanismus
Strategické a územní plánování 11.11.2020
SMART Česko: příklady dobré praxe smart řešení
dobrá praxe
Strategické a územní plánování 3.11.2020
Opětovné využití a re-use centra cirkulární ekonomika
re-use centrum
Odpadové hospodářství 26.10.2020
Jak na cirkulární veřejné zakázky veřejné zakázky
cirkulární ekonomika
Správa a hospodaření obce 15.10.2020
Metodika pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská sídla obec
venkov
dřeviny
Životní prostředí 13.10.2020
Hospodaření s majetkem státu v portfoliu ÚZSVM - informační materiál pro obce a kraje obec
hospodaření
majetek
Správa a hospodaření obce 5.10.2020
Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska dřeviny
klimatická změna
výsadba
Životní prostředí 21.9.2020