Název Klíčová slova Kategorie Datum
Energeticky soběstačná obec obec
energetické úspory
soběstačnost
Energetika 2.7.2020
Adaptace venkovských oblastí na klimatickou změnu venkov
klimatická změna
adaptace
Životní prostředí 22.6.2020
Revitalizace městských center a veřejných prostranství v ČR: problémy a výzvy veřejný prostor
městská centra
revitalizace měst
územní plánování
Strategické a územní plánování 16.6.2020
Záchranná sada pro města aneb Jak udržet kulturu a kreativitu město
kulturní politika
kreativní průmysl
Kultura a cestovní ruch 8.6.2020
Metodika pro zajištění spoluúčasti stavebníků na financování projektů veřejné infrastruktury veřejná infrastruktura
veřejné investice
Infrastruktura 3.6.2020
CoVpoint covid-19
firmy
platforma
Ostatní 22.5.2020
Město přátelské seniorům senioři
město
Zdravotnictví a sociální služby 20.5.2020
Předcházení vzniku odpadu v obcích - manuál pro obce obec
odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství 11.5.2020
Kalkulačka RUD obec
ekonomika
Správa a hospodaření obce 6.5.2020
Mapa pečovatelských služeb pro propojení obce s nejbližším poskytovatelem senioři
obec
sociální služby
Zdravotnictví a sociální služby 4.5.2020