Název Klíčová slova Kategorie Datum
Sociální bydlení v ČR sociální bydlení
dobrá praxe
Zdravotnictví a sociální služby 24.1.2022
Proces tvorby lokálního produktu cestovního ruchu vycházející z potenciálu českého rybářství a rybníkářství cestovní ruch
lokální produkt
rybářství a rybníkářství
Kultura a cestovní ruch 17.1.2022
Standard pro postupy rekonstrukce knihoven knihovna
rekonstrukce
standard
Kultura a cestovní ruch 10.1.2022
Metodika participativního plánování v městském prostoru město
participace občanů
plánování
Strategické a územní plánování 4.1.2022
Kalkulačka vybavenosti venkovských obcí obec
webová aplikace
vybavenost
Ostatní 29.12.2021
Jak na pitnou vodu obec
pitná voda
Životní prostředí 20.12.2021
Metodika plánu udržitelné městské mobility SUMP 2.0 udržitelná mobilita
strategické plánování
Mobilita 13.12.2021
Demografický webový portál pro municipality ČR demografický vývoj
obec
webová aplikace
Ostatní 6.12.2021
Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině opatření
zadržení vody
Životní prostředí 22.11.2021
Pocitové mapy participace občanů
mapování
Ostatní 15.11.2021