Číslo invence Název Klíčová slova Datum
81 SMART Česko: příklady dobré praxe smart řešení
dobrá praxe
3.11.2020
80 Opětovné využití a re-use centra cirkulární ekonomika
re-use centrum
26.10.2020
79 Jak na cirkulární veřejné zakázky veřejné zakázky
cirkulární ekonomika
15.10.2020
78 Metodika pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská sídla obec
venkov
dřeviny
13.10.2020
77 Hospodaření s majetkem státu v portfoliu ÚZSVM - informační materiál pro obce a kraje obec
hospodaření
majetek
5.10.2020
76 Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska dřeviny
klimatická změna
výsadba
21.9.2020
75 Příručka pro obce k problematice sociálního začleňování obec
sociální začleňování
10.9.2020
74 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel - metodická příručka malé obce
odpadové hospodářství
odpadní vody
4.9.2020
73 Metodika zpracování krizových plánů krizové řízení
krizový plán
obec s rozšířenou působností
21.8.2020
72 Příručka pro obce k péči o opuštěné německé a další hroby na hřbitovech v České republice obec
pohřebnictví
14.8.2020