Vítejte v aplikaci OBCEPRO

Nacházíte se na stránkách webové aplikace, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO). Uživatelům je poskytována i odborná pomoc formou případných konzultací s metodickými pracovníky.

Více o aplikaci

Tvorba vlastního dokumentu

Aplikace provádí zpracovatele procesem tvorby dokumentu, obsahuje nápovědy a metodické komentáře k jednotlivým pracovním krokům i kapitolám.

Začít tvořit

Inspirace u ostatních

Pro lepší orientaci v problematice tvorby PRO v praxi mají noví zájemci možnost nahlédnout do již publikovaných dokumentů ostatních obcí.

Prohlédnout dokumenty

Řízení a hodnocení PRO

Nové pokročilé funkce pro obce se schváleným PRO, které pomohou s tvorbou akčních plánů a hodnocením dokumentu.

Řízení realizace

Vzdělávání

E-learning umožňuje zájemcům seznámit se podrobněji s procesem tvorby PRO (programu rozvoje obce) a napomáhá jeho úspěšné realizaci.

Přejít k e-learningu

Novinky v aplikaci

!! Nabídka školení – aplikace ObcePRO !!

Nabízíme školení, na kterém bude účastníkům podrobně představena webová aplikace ObcePRO. Aplikace je primárně určena pro tvorbu, realizaci a hodnocení programu rozvoje obce.

Rámcový obsah školení:
- Význam programu rozvoje obce (PRO)
- Představení webové aplikace pro tvorbu PRO
- Úvodní kroky práce s aplikací (registrace, nastavení, uživatelské funkce, apod.)
- Praktická ukázka nástrojů k tvorbě PRO
- Praktická ukázka nástrojů k realizaci PRO
- Praktická ukázka nástrojů k hodnocení PRO
- Představení zpracovaného programu rozvoje obce, zkušenosti z jeho přípravy, realizace a hodnocení

Podmínkou pro uspořádání školení je zajištění účasti minimálně 10 zájemců a vhodných prostor.
V případě zájmu o uspořádání školení se na nás prosím obraťte na e-mailu martin.kolmistr@mmr.cz nebo tel. 234 154 246.


Často kladené dotazy

Do záložky Podpora byly doplněny často kladené dotazy související s fungováním aplikace. Jedná se např. o dotazy týkající se přístupu do aplikace či již samotné práce na tvorbě programu rozvoje obce.


Legenda

  • zaregistrovaná obec
  • zaregistrovaná obec s publikovaným PRO