Vítejte v aplikaci OBCEPRO

Nacházíte se na stránkách webové aplikace, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO). Uživatelům je poskytována i odborná pomoc formou případných konzultací s metodickými pracovníky.

Více o aplikaci

Tvorba vlastního dokumentu

Aplikace provádí zpracovatele procesem tvorby dokumentu, obsahuje nápovědy a metodické komentáře k jednotlivým pracovním krokům i kapitolám.

Začít tvořit

Inspirace u ostatních

Pro lepší orientaci v problematice tvorby PRO v praxi mají noví zájemci možnost nahlédnout do již publikovaných dokumentů ostatních obcí.

Prohlédnout dokumenty

Řízení a hodnocení PRO

Nové pokročilé funkce pro obce se schváleným PRO, které pomohou s tvorbou akčních plánů a hodnocením dokumentu.

Řízení realizace

Vzdělávání

E-learning umožňuje zájemcům seznámit se podrobněji s procesem tvorby PRO (programu rozvoje obce) a napomáhá jeho úspěšné realizaci.

Přejít k e-learningu

Novinky v aplikaci

Převod dokumentu do formátu DOCX, obsah, seznam použitých zkratek

V průběhu ledna letošního roku byla aplikace doplněna o některé nové nástroje a funkcionality. Například je nyní možné si dokument vytvořený v aplikaci stáhnout ve formátu DOCX. Dosud bylo stažení dokumentu možné pouze ve formátu PDF. Při převodu dokumentu do formátu DOCX bohužel nelze zachovat jeho formátování jako u formátu PDF. Je tedy třeba dokument následně manuálně upravit.

Další novinkou je rozšíření struktury dokumentu o volitelné kapitoly Obsah a Seznam použitých zkratek. Ty tak doplňují již dříve implementované volitelné kapitoly, kterými jsou Zásobník aktivit či Přílohy.


Legenda

  • zaregistrovaná obec
  • zaregistrovaná obec s publikovaným PRO