Vítejte v aplikaci OBCEPRO

Nacházíte se na stránkách webové aplikace, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO). Uživatelům je poskytována i odborná pomoc formou případných konzultací s metodickými pracovníky.

Více o aplikaci

Tvorba vlastního dokumentu

Aplikace provádí zpracovatele procesem tvorby dokumentu, obsahuje nápovědy a metodické komentáře k jednotlivým pracovním krokům i kapitolám.

Začít tvořit

Inspirace u ostatních

Pro lepší orientaci v problematice tvorby PRO v praxi mají noví zájemci možnost nahlédnout do již publikovaných dokumentů ostatních obcí.

Prohlédnout dokumenty

Řízení a hodnocení PRO

Nové pokročilé funkce pro obce se schváleným PRO, které pomohou s tvorbou akčních plánů a hodnocením dokumentu.

Řízení realizace

Vzdělávání

E-learning umožňuje zájemcům seznámit se podrobněji s procesem tvorby PRO (programu rozvoje obce) a napomáhá jeho úspěšné realizaci.

Přejít k e-learningu

Novinky v aplikaci

Záznam ze školení k webové aplikaci ObcePRO

Záznam ze školení k webové aplikaci ObcePRO, které se uskutečnilo 9. června 2021, můžete zhlédnout na YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=ihO92Cf12oc).

Školení bylo zaměřené výhradně na praktické využití aplikace. Úvodní část školení byla věnována významu programu rozvoje obce (PRO), následovalo představení samotné webové aplikace pro tvorbu PRO. Další část školení byla zaměřena na úvodní kroky práce s aplikací (registrace, nastavení, uživatelské funkce, apod.). Stěžejní byla následně praktická ukázka nástrojů k tvorbě PRO a představení již zpracovaného PRO. Závěrečná část školení se poté věnovala praktické ukázce nástrojů k realizaci a hodnocení PRO.

Školení se zúčastnilo 60 osob z řad zástupců obcí, dobrovolných svazků obcí či místních akčních skupin.


Legenda

  • zaregistrovaná obec
  • zaregistrovaná obec s publikovaným PRO