Obecné informace k aplikaci Tvorba PRO

Webová aplikace je pomocníkem v tvorbě Programu rozvoje obce, která uživatele provází obsahem a strukturou dokumentu, ale nabízí mu i další užitečné nástroje, jako je práce se statistickými daty, šablony a vzory podpůrných dokumentů či e-learning. Obcím dále nabízí nástroje pro řízení a hodnocení vlastních rozvojových dokumentů.

Staňte se uživatelem

Aplikace www.obcepro.cz je určena pro obce a města. Pro přístup do aplikace je nutné zažádat Ministerstvo pro místní rozvoj o přístupové údaje, které jsou jedinečné a unikátní pouze pro danou obec. Žádost (doc) starosty obce je potřeba zaslat na adresu martin.kolmistr@mmr.cz. Dokument s vygenerovanými přístupovými právy je následně zaslán prostřednictvím datové schránky.

Jak začít aplikaci využívat?

1

Zažádejte o heslo

Stáhněte si žádost, vyplňte a pošlete na adresu v ní uvedenou.

2

Připravte se k tvorbě

Než obdržíte přístupové údaje, můžete si prostudovat Metodiku tvorby PRO a projít E-LEARNING.

3

Přihlašte se

Po obdržení přihlašovacích údajů z MMR se přihlaste do aplikace prostřednictvím pole „Přihlásit se“.

4

Vytvořte dokument

V záložce Tvorba PRO klikněte na Tvorba PRO a založte si vlastní nový dokument, na kterém můžete ihned začít pracovat.

5

Přidejte kolegy

V záložce Nástroje můžete zakládat a spravovat svůj realizační tým i pracovní skupiny a udělovat přístupy do aplikace Vašim kolegům.

6

Rádi Vám poradíme

Setkáte-li se s nějakým problémem či nejasností metodického či technického rázu, pomoc naleznete v záložce Podpora.

Struktura aplikace

Hlavním orientačním nástrojem v programu je navigační lišta v horní části obrazovky, která je složena z několika tematických záložek.

Informativní záložka o projektech, díky kterým vznikla tato aplikace a další nástroje pro strategické plánování a řízení rozvoje obcí. Naleznete zde bližší informace o průběhu projektů i jejich konkrétních výsledcích.

Tato záložka tvoří základ celého systému a je určena pro konkrétní práci na dokumentech Program rozvoje obce.


Obecné informace

Poskytuje základní informace o programu, jeho struktuře a fungování.


Tvorba PRO

Poskytuje základní informace o programu, jeho struktuře a fungování.


Realizace PRO

Poskytuje základní informace o programu, jeho struktuře a fungování.


Publikované PRO

Dokončené a schválené dokumenty obcí je možné si prohlédnout v této části.

E-learningová aplikace umožňujme zájemcům seznámit se podrobněji s procesem tvorby dokumentu. Vysvětluje principy strategického plánování, radí jak uplatňovat základní postupy a metody a napomáhá tak k úspěšné realizaci PRO. Získané informace lze využít i při tvorbě jiných koncepčních dokumentů veřejné správy.

info Nástroje

Smyslem této záložky je poskytnout uživatelům pomocnou ruku v případě potřeby konzultace jejich práce na PRO či potíží s fungováním aplikace.


Metodika

Ke stažení zde uživatel nalezne tištěnou verzi Metodiky pro tvorbu PRO i její zkrácenou verzi.


Uživatelská příručka

Průvodcem a rádcem po systému je uživatelská příručka, která napomáhá s bezproblémovým zvládnutím ovládání aplikace.


Metodická podpora

Tato stránka kontaktů na metodické pracovníky slouží pro ty uživatele, kteří potřebují konzultovat proces plánování a tvorby PRO.


Technická podpora

V případě technických problémů s fungováním aplikace či jejím ovládáním nalezne uživatel v této záložce kontakty na technického pracovníka projektu.