Invence pro obce

Číslo invence Název Klíčová slova Datum
67 Kuchařka iniciativy Zalejme.cz pro města a obce obec
participace občanů
zalévání stromů
8.7.2020
66 Energeticky soběstačná obec obec
energetické úspory
soběstačnost
2.7.2020
65 Adaptace venkovských oblastí na klimatickou změnu venkov
klimatická změna
adaptace
22.6.2020
64 Revitalizace městských center a veřejných prostranství v ČR: problémy a výzvy veřejný prostor
městská centra
revitalizace měst
územní plánování
16.6.2020
63 Záchranná sada pro města aneb Jak udržet kulturu a kreativitu město
kulturní politika
kreativní průmysl
8.6.2020
62 Metodika pro zajištění spoluúčasti stavebníků na financování projektů veřejné infrastruktury veřejná infrastruktura
veřejné investice
3.6.2020
61 CoVpoint Covid-19
firmy
platforma
22.5.2020
60 Město přátelské seniorům senioři
město
20.5.2020
59 Předcházení vzniku odpadu v obcích - manuál pro obce obec
odpadové hospodářství
11.5.2020
58 Kalkulačka RUD obec
ekonomika
6.5.2020