Invence pro obce

Číslo invence Název Klíčová slova Datum
39 Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky udržitelná mobilita
strategické plánování
22.8.2019
38 Adaptační opatření ve městech města
klimatické změny
adaptační opatření
8.8.2019
36 Návody a tipy na zapojování aktérů do rozvoje obce aktér
participace občanů
rozvoj obce
10.4.2019
37 Doporučení a inspirace pro malé obce při řízení jejich rozvoje rozvoj obce
řízení
10.4.2019
35 Příručka pro starosty k energetickým opatřením obec
energetické úspory
veřejné budovy
26.3.2019
34 Analytický geoinformační systém obec
veřejná infrastruktura
data
geoinformační systém
15.3.2019
33 Bikesharing - systém sdílení jízdních kol sdílená ekonomika
bikesharing
udržitelný rozvoj
12.3.2019
32 Opětovné využití brownfieldů jako příležitost pro rozvoj obcí obec
brownfield
regenerace
7.3.2019
31 Kreativní přesahy: příručka pro města město
kreativní přesahy
4.3.2019
30 Metodika zefektivnění plánování investic města rozvoj měst
veřejné investice
data
sběr dat
28.2.2019