Publikované invence a výzkumy

Číslo invence Název Klíčová slova Datum
29 Termínovník - manuál pro starosty a účetní obcí obec
účetnictví
14.2.2019
28 Doporučení k péči o vesnické stavby a veřejný prostor péče
vesnické stavby
veřejný prostor
30.1.2019
27 CityVizor - hospodaření obcí otevřená data
hospodaření obcí
12.7.2018
25 Chytrá klíčenka klíčenka
multifunkčnost
smart řešení
2.7.2018
26 Mobilní rozhlas chytrá komunikace
rozhlas
2.7.2018
23 Senior taxi doprava
senioři
29.3.2018
24 Bezplatná právní poradna pro občany právní poradna
občan
29.3.2018
22 Populační kalkulátor – internetová aplikace demografický vývoj
sociální infrastruktura
obec
19.3.2018
21 Atlas dopravní dostupnosti v České republice Česká republika
dopravní dostupnost
atlas
16.3.2018
20 Umísťování reklamních a informačních zařízení ve městě reklama
umístění
městský prostor
14.2.2018