Invence pro obce

Číslo invence Název Klíčová slova Datum
85 Manuál pro komplexní přípravu projektů veřejných budov projekty
veřejné budovy
veřejné zakázky
2.12.2020
84 Metodika zjišťování vlivu obnovitelných zdrojů energie na hospodářství a životní prostředí mikroregionu / MAS ekonomika
obnovitelné zdroje energie
životní prostředí
26.11.2020
83 Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech hodnocení
klimatická změna
zelená a modrá infrastruktura
19.11.2020
82 Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech územní plánování
dobrá praxe
urbanismus
11.11.2020
81 SMART Česko: příklady dobré praxe smart řešení
dobrá praxe
3.11.2020
80 Opětovné využití a re-use centra cirkulární ekonomika
re-use centrum
26.10.2020
79 Jak na cirkulární veřejné zakázky veřejné zakázky
cirkulární ekonomika
15.10.2020
78 Metodika pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská sídla obec
venkov
dřeviny
13.10.2020
77 Hospodaření s majetkem státu v portfoliu ÚZSVM - informační materiál pro obce a kraje obec
hospodaření
majetek
5.10.2020
76 Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska dřeviny
klimatická změna
výsadba
21.9.2020