Vítejte v aplikaci OBCEPRO

Nacházíte se na stránkách webové aplikace, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO). Uživatelům je poskytována i odborná pomoc formou případných konzultací s metodickými pracovníky.

Tvorba vlastního dokumentu

Aplikace provádí zpracovatele procesem tvorby dokumentu, obsahuje nápovědy a metodické komentáře k jednotlivým pracovním krokům i kapitolám.

Začít tvořit

Řízení a hodnocení PRO

Nové pokročilé funkce pro obce se schváleným PRO, které pomohou s tvorbou akčních plánů a hodnocením dokumentu.


Řízení realizace

Vzdělávání

E-learning umožňuje zájemcům seznámit se podrobněji s procesem tvorby PRO (programu rozvoje obce) a napomáhá jeho úspěšné realizaci.

Přejít k e-learningu

Inspirace u ostatních

Pro lepší orientaci v problematice tvorby PRO v praxi mají noví zájemci možnost nahlédnout do již publikovaných dokumentů ostatních obcí.

Prohlédnout dokumenty

Novinky v aplikaci

Nahrávání příloh

V modulu tvorby PRO byla v aplikaci doplněna možnost nahrávat přílohy k jednotlivým aktivitám. Díky tomu si zde uživatel může vytvořit úložiště dokumentů, které s danou aktivitou souvisí. Rovněž je nyní možné nahrávat přílohy k celkovému dokumentu PRO.Zásobník aktivit

Další novinkou je vytvoření volitelné kapitoly Zásobník aktivit. Uživatel se může rozhodnout, zda bude mít zásobník aktivit součástí svého PRO či nikoliv. Zásobník je určen pro aktivity, které mají nižší důležitost, které se týkají pozdějšího období, resp. různé další náměty na rozvoj obce. Obsah této kapitoly může být využitelný pro aktualizaci PRO či tvorbu nového PRO.Možnost nahrání vlastního PRO

V rámci tvorby PRO byl rovněž vytvořen nástroj umožňující nahrání vlastního PRO do aplikace. Nyní je možné nahrávat do aplikace i PRO, které nebyly zpracovány v aplikaci. Tento nástroj je umístěn uvnitř tvorby PRO jako samostatná záložka. Uživateli stačí tedy vytvořit nový dokument, ve kterém v záložce „Nahrát vlastní PRO“ nahraje svůj dokument jako samostatný soubor. Následuje kontrola pracovníkem MMR (do 5 pracovních dní). O schválení dokumentu je poté informován administrátor obce prostřednictvím e-mailu. Následně uživateli stačí dokument jen „Uložit a publikovat“ a dokument bude zveřejněn v záložce „Publikované“.Vytvoření kopie dokumentu

U vytvořených dokumentů byla přidána nová ikona „Vytvořit kopii dokumentu“. Tato možnost slouží zejména pro případ aktualizace dokumentu (aby byla zachována původní verze), ale také např. pro testování (zkoušení si) nabízených nástrojů a funkcionalit aplikace.Možnost úpravy parametrů aktivit ve fázi realizace

V modulu realizace PRO je nyní možné upravovat jednotlivé parametry vytvořených aktivit (náklady, dobu realizace, atd.). Není již tak nutné se v průběhu realizace PRO vracet do tvorby PRO a provádět dané úpravy tam.