Vítejte v aplikaci OBCEPRO

Nacházíte se na stránkách webové aplikace, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO). Uživatelům je poskytována i odborná pomoc formou případných konzultací s metodickými pracovníky.

Tvorba vlastního dokumentu

Aplikace provádí zpracovatele procesem tvorby dokumentu, obsahuje nápovědy a metodické komentáře k jednotlivým pracovním krokům i kapitolám.

Začít tvořit

Inspirace u ostatních

Pro lepší orientaci v problematice tvorby PRO v praxi mají noví zájemci možnost nahlédnout do již publikovaných dokumentů ostatních obcí.

Prohlédnout dokumenty

Řízení a hodnocení PRO

Nové pokročilé funkce pro obce se schváleným PRO, které pomohou s tvorbou akčních plánů a hodnocením dokumentu.

Řízení realizace

Vzdělávání

E-learning umožňuje zájemcům seznámit se podrobněji s procesem tvorby PRO (programu rozvoje obce) a napomáhá jeho úspěšné realizaci.

Přejít k e-learningu

Novinky v aplikaci

Nové výzvy pro územní samosprávné celky na podporu strategického plánování

Dne 22. 3. 2019 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci OP Zaměstnanost dvě výzvy pro územní samosprávné celky, výzvu č. 92 pro obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC a výzvu č. 119 pro hl. m. Prahu. Mezi podporované aktivity v obou těchto výzvách patří tvorba a aktualizace strategických dokumentů.

V obou výzvách je možné projekty podávat do 21. 6. 2019. Bližší informace jsou k dispozici zde: https://www.esfcr.cz/vyzva-092-opz , https://www.esfcr.cz/vyzva-119-opz