Vítejte v aplikaci OBCEPRO

Nacházíte se na stránkách webové aplikace, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO). Uživatelům je poskytována i odborná pomoc formou případných konzultací s metodickými pracovníky.

Tvorba vlastního dokumentu

Aplikace provádí zpracovatele procesem tvorby dokumentu, obsahuje nápovědy a metodické komentáře k jednotlivým pracovním krokům i kapitolám.

Začít tvořit

Řízení a hodnocení PRO

Nové pokročilé funkce pro obce se schváleným PRO, které pomohou s tvorbou akčních plánů a hodnocením dokumentu.


Řízení realizace

Vzdělávání

E-learning umožňuje zájemcům seznámit se podrobněji s procesem tvorby PRO (programu rozvoje obce) a napomáhá jeho úspěšné realizaci.

Přejít k e-learningu

Inspirace u ostatních

Pro lepší orientaci v problematice tvorby PRO v praxi mají noví zájemci možnost nahlédnout do již publikovaných dokumentů ostatních obcí.

Prohlédnout dokumenty

Aktuality

Pozvánka na seminář

Dne 24. května 2016 se v Letohradu, v prostorách městského úřadu, uskuteční seminář, který se bude zabývat vybranými tématy regionálního rozvoje. Seminář je pořádán Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci se Sdružením obcí Orlicko a je určen zejména pro zástupce obcí, DSO a MAS. Níže je přiložen program semináře spolu s přihláškou. V případě zájmu o účast na semináři zasílejte prosím vyplněnou přihlášku na e-mail martin.kolmistr@mmr.cz.