Vítejte v aplikaci OBCEPRO

Nacházíte se na stránkách webové aplikace, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO). Uživatelům je poskytována i odborná pomoc formou případných konzultací s metodickými pracovníky.

Tvorba vlastního dokumentu

Aplikace provádí zpracovatele procesem tvorby dokumentu, obsahuje nápovědy a metodické komentáře k jednotlivým pracovním krokům i kapitolám.

Začít tvořit

Inspirace u ostatních

Pro lepší orientaci v problematice tvorby PRO v praxi mají noví zájemci možnost nahlédnout do již publikovaných dokumentů ostatních obcí.

Prohlédnout dokumenty

Řízení a hodnocení PRO

Nové pokročilé funkce pro obce se schváleným PRO, které pomohou s tvorbou akčních plánů a hodnocením dokumentu.

Řízení realizace

Vzdělávání

E-learning umožňuje zájemcům seznámit se podrobněji s procesem tvorby PRO (programu rozvoje obce) a napomáhá jeho úspěšné realizaci.

Přejít k e-learningu

Novinky v aplikaci

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, resp. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), jsme do Žádosti o přístupové údaje k aplikaci ObcePRO přidali informaci o souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tyto údaje jsou zpracovány pouze v souvislosti s používáním aplikace ObcePRO a nejsou poskytovány třetím stranám.


Aktualizovaná uživatelská příručka

V záložce Podpora byla zveřejněna aktualizovaná uživatelská příručka k aplikaci. V příručce jsou nově popsány nástroje a funkcionality, o které byla aplikace rozšířena.