Vítejte v aplikaci OBCEPRO

Nacházíte se na stránkách webové aplikace, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO). Uživatelům je poskytována i odborná pomoc formou případných konzultací s metodickými pracovníky.

Tvorba vlastního dokumentu

Aplikace provádí zpracovatele procesem tvorby dokumentu, obsahuje nápovědy a metodické komentáře k jednotlivým pracovním krokům i kapitolám.

Začít tvořit

Řízení a hodnocení PRO

Nové pokročilé funkce pro obce se schváleným PRO, které pomohou s tvorbou akčních plánů a hodnocením dokumentu.


Řízení realizace

Vzdělávání

E-learning umožňuje zájemcům seznámit se podrobněji s procesem tvorby PRO (programu rozvoje obce) a napomáhá jeho úspěšné realizaci.

Přejít k e-learningu

Inspirace u ostatních

Pro lepší orientaci v problematice tvorby PRO v praxi mají noví zájemci možnost nahlédnout do již publikovaných dokumentů ostatních obcí.

Prohlédnout dokumenty

Aktuality

Novinky u tvorby PRO

V modulu tvorby PRO byla v aplikaci doplněna možnost nahrávat přílohy k jednotlivým aktivitám. Díky tomu si zde uživatel může vytvořit úložiště dokumentů, které s danou aktivitou souvisí. Rovněž je nyní možné nahrávat přílohy k celkovému dokumentu PRO.

Další novinkou je vytvoření volitelné kapitoly Zásobník aktivit. Uživatel se může rozhodnout, zda bude mít zásobník aktivit součástí svého PRO či nikoliv. Zásobník je určen pro aktivity, které mají nižší důležitost, které se týkají pozdějšího období, resp. různé další náměty na rozvoj obce. Obsah této kapitoly může být využitelný pro aktualizaci PRO či tvorbu nového PRO.Odkazy na informační zdroje

Do záložky Nástroje byla přidána nová stránka Informační zdroje. Jsou na ní dostupné odkazy na vybrané zdroje informací, které mohou zpracovatelům pomoci při zpracování PRO. Najít zde lze např. odkazy na publikace „Evropské fondy pro obce“, „Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury“ či odkaz na Regionální informační servis.