Vítejte v aplikaci OBCEPRO

Nacházíte se na stránkách webové aplikace, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO). Uživatelům je poskytována i odborná pomoc formou případných konzultací s metodickými pracovníky.

Tvorba vlastního dokumentu

Aplikace provádí zpracovatele procesem tvorby dokumentu, obsahuje nápovědy a metodické komentáře k jednotlivým pracovním krokům i kapitolám.

Začít tvořit

Inspirace u ostatních

Pro lepší orientaci v problematice tvorby PRO v praxi mají noví zájemci možnost nahlédnout do již publikovaných dokumentů ostatních obcí.

Prohlédnout dokumenty

Řízení a hodnocení PRO

Nové pokročilé funkce pro obce se schváleným PRO, které pomohou s tvorbou akčních plánů a hodnocením dokumentu.

Řízení realizace

Vzdělávání

E-learning umožňuje zájemcům seznámit se podrobněji s procesem tvorby PRO (programu rozvoje obce) a napomáhá jeho úspěšné realizaci.

Přejít k e-learningu

Novinky v aplikaci

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, resp. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), jsme do Žádosti o přístupové údaje k aplikaci ObcePRO přidali informaci o souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tyto údaje jsou zpracovány pouze v souvislosti s používáním aplikace ObcePRO a nejsou poskytovány třetím stranám.Aktualizovaná uživatelská příručka

V záložce Podpora byla zveřejněna aktualizovaná uživatelská příručka k aplikaci. V příručce jsou nově popsány nástroje a funkcionality, o které byla aplikace rozšířena.Tvorba rozvojových dokumentů specificky definovaných území

V aplikaci byl vytvořen nový modul umožňující zpracování rozvojových dokumentů pro specificky definovaná území. Těmi mohou být např. dobrovolné svazky obcí, sdružení obcí, příp. místní akční skupiny. Uživatel si území definuje sám výčtem obcí, díky čemuž má následně při tvorbě dokumentu k dispozici statistická data za dané území.

Struktura dokumentu je obdobná jako u programu rozvoje obce. Vyzkoušet si nový modul mohou uživatelé po obdržení přístupových údajů do datové schránky.

Žádost o přístupové údaje je ke stažení zde.