Vítejte v aplikaci OBCEPRO

Nacházíte se na stránkách webové aplikace, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO). Uživatelům je poskytována i odborná pomoc formou případných konzultací s metodickými pracovníky.

Tvorba vlastního dokumentu

Aplikace provádí zpracovatele procesem tvorby dokumentu, obsahuje nápovědy a metodické komentáře k jednotlivým pracovním krokům i kapitolám.

Začít tvořit

Inspirace u ostatních

Pro lepší orientaci v problematice tvorby PRO v praxi mají noví zájemci možnost nahlédnout do již publikovaných dokumentů ostatních obcí.

Prohlédnout dokumenty

Řízení a hodnocení PRO

Nové pokročilé funkce pro obce se schváleným PRO, které pomohou s tvorbou akčních plánů a hodnocením dokumentu.

Řízení realizace

Vzdělávání

E-learning umožňuje zájemcům seznámit se podrobněji s procesem tvorby PRO (programu rozvoje obce) a napomáhá jeho úspěšné realizaci.

Přejít k e-learningu

Novinky v aplikaci

Možnost zasílání newsletteru s informacemi o nových invencích

V rámci aplikace ObcePRO se mimo jiné snažíme o transfer nových invencí do praxe, to znamená k obcím, mikroregionům nebo místním akčním skupinám. Jedná se např. o praktické výstupy z výzkumných projektů, příklady dobré praxe obcí či tipy a nástroje k efektivnímu řízení obcí.

Nyní jsme zavedli i možnost pravidelného informování (1x za měsíc) o nových invencích prostřednictvím newsletteru. Pokud máte zájem o zasílání newsletteru, vyplňte prosím Váš e-mail u přehledu invencí.