Řízení rozvoje obcí

Základní údaje o projektu

Název projektu:„Podpora strategického řízení rozvoje obcí“
Realizátor projektu:Ministerstvo pro místní rozvoj
Termín realizace:1. 6. 2014 – 30. 11. 2015
Registrační číslo:CZ.1.04/4.1.00/B6.00018
Spolufinancování:Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Cílová skupina:Obce a města

Kontakt pro bližší informace

Ing. Josef Vlk CSc.

odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


Telefon: +420 234 154 242

Email: Josef.vlk@mmr.cz


Cíl projektu

Cílem projektu je zkvalitnění procesu strategického řízení rozvoje obcí. K tomuto účelu budou díky projektu vytvořeny metodiky (návody) a nástroje, které pomohou obcím v praktickém využívání a naplňování jejich strategických rozvojových dokumentů. K dosažení cíle je také nutné posílit znalosti a dovednosti představitelů obcí v oblasti strategického řízení.Důvody realizace projektu

Projekt navazuje na předešlou aktivitu Ministerstva pro místní rozvoj zaměřenou na elektronickou metodickou podporu tvorby rozvojových dokumentů obcí, jejímž smyslem byla pomoc obcím s tvorbou vlastních strategických rozvojových dokumentů tzv. programů rozvoje obce. V praxi se však ukazuje, že přestože obce mají zpracovány rozvojové dokumenty, často s nimi již dále nepracují a nevyužívají jich v řízení. Zároveň dosud neexistují nástroje pro jednoduché a efektivní vyhodnocení plnění rozvojových dokumentů a zachycení dopadů realizovaných aktivit, které by byly obcím v procesu strategického řízení rozvoje nápomocny.

Klíčové aktivity projektu

  1. Metodická podpora obcí při praktické realizaci a vyhodnocování programů rozvoje obcí
  2. Hodnocení využívání a naplňování rozvojových dokumentů obcí, posouzení způsobů vyhodnocování rozvojových dokumentů a identifikace vazeb mezi rozvojovými dokumenty obcí
  3. Návrh metodiky strategického řízení rozvoje obcí a metodiky hodnocení naplňování rozvojových dokumentů obce
  4. Vytvoření nové SW aplikace na podporu realizace PRO, získání zpětné vazby od cílové skupiny a zhodnocení jejího praktického fungování včetně návrhů na její další inovací
  5. Ověřování metodik a souvisejících návrhů
  6. Vzdělávací a informační činnost
  7. Administrace a publicita projektu