Číslo invence Název Klíčová slova Datum
6 Metodické a technické pokyny pro posuzování stavebních úprav a zásahů do nosné konstrukce panelových domů panelové domy
konstrukce
zásahy
30.11.2017
7 Metodika segmentace populace ČR ve vztahu ke spotřebě kulturních statků cestovní ruch
kulturní statky
spotřeba
ekonomika
30.11.2017
3 Metodika „Hodnocení územních dopadů změn významného zaměstnavatele" území
změna
zaměstnavatel
27.11.2017
2 Publikace „Cestovní ruch v obcích“ obec
cestovní ruch
26.11.2017
1 Metodika „Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí“ obec
povodně
přívalové
ochrana
20.11.2017