Číslo invence Název Klíčová slova Datum
70 Aplikace UZOb smart řešení
správa obce
elektronizace
3.8.2020
69 Metodické materiály pro knihovny obec
knihovna
metodika
24.7.2020
68 Metodika mapování kulturně společenského zázemí města a využití v územním plánování město
mapování
územní plánování
kultura
21.7.2020
67 Kuchařka iniciativy Zalejme.cz pro města a obce obec
participace občanů
zalévání stromů
8.7.2020
66 Energeticky soběstačná obec obec
energetické úspory
soběstačnost
2.7.2020
65 Adaptace venkovských oblastí na klimatickou změnu venkov
klimatická změna
adaptace
22.6.2020
64 Revitalizace městských center a veřejných prostranství v ČR: problémy a výzvy veřejný prostor
městská centra
revitalizace měst
územní plánování
16.6.2020
63 Záchranná sada pro města aneb Jak udržet kulturu a kreativitu město
kulturní politika
kreativní průmysl
8.6.2020
62 Metodika pro zajištění spoluúčasti stavebníků na financování projektů veřejné infrastruktury veřejná infrastruktura
veřejné investice
3.6.2020
61 CoVpoint Covid-19
firmy
platforma
22.5.2020