Číslo invence Název Klíčová slova Datum
14 Příčiny a řešení zmenšování měst město
zmenšování
aktér
opatření
7.12.2017
15 Vybavenost obce obec
vybavenost
srovnání
7.12.2017
8 Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury obec
veřejná infrastruktura
dostupnost
3.12.2017
9 Doporučení k péči o dřeviny v obcích obec
dřeviny
péče
3.12.2017
10 Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí obec
ceny
infrastruktura
3.12.2017
11 Metodika Konceptu inteligentních měst (Smart Cities) inteligentní město
sdílená ekonomika
udržitelnost
ICT systémy
strategie města
participace občanů
3.12.2017
4 Metodika "Tvorba strategických partnerství na mikroregionální úrovni" mikroregiony
partnerství
30.11.2017
5 Metodické a technické pokyny pro rekonstrukce, opravy, popř. výměnu a dodatečné zřizování lodžií a balkonů bytové domy
lodžie
opravy
30.11.2017
6 Metodické a technické pokyny pro posuzování stavebních úprav a zásahů do nosné konstrukce panelových domů panelové domy
konstrukce
zásahy
30.11.2017
7 Metodika segmentace populace ČR ve vztahu ke spotřebě kulturních statků cestovní ruch
kulturní statky
spotřeba
ekonomika
30.11.2017