Číslo invence Název Klíčová slova Datum
37 Doporučení a inspirace pro malé obce při řízení jejich rozvoje rozvoj obce
řízení
10.4.2019
35 Příručka pro starosty k energetickým opatřením obec
energetické úspory
veřejné budovy
26.3.2019
34 Analytický geoinformační systém obec
veřejná infrastruktura
data
geoinformační systém
15.3.2019
33 Bikesharing - systém sdílení jízdních kol sdílená ekonomika
bikesharing
udržitelný rozvoj
12.3.2019
32 Opětovné využití brownfieldů jako příležitost pro rozvoj obcí obec
brownfield
regenerace
7.3.2019
31 Kreativní přesahy: příručka pro města město
kreativní přesahy
4.3.2019
30 Metodika zefektivnění plánování investic města rozvoj měst
veřejné investice
data
sběr dat
28.2.2019
29 Termínovník - manuál pro starosty a účetní obcí obec
účetnictví
14.2.2019
28 Doporučení k péči o vesnické stavby a veřejný prostor péče
vesnické stavby
veřejný prostor
30.1.2019
27 CityVizor - hospodaření obcí otevřená data
hospodaření obcí
12.7.2018