Číslo invence Název Klíčová slova Datum
25 Chytrá klíčenka klíčenka
multifunkčnost
smart řešení
2.7.2018
26 Mobilní rozhlas chytrá komunikace
rozhlas
2.7.2018
23 Senior taxi doprava
senioři
29.3.2018
24 Bezplatná právní poradna pro občany právní poradna
občan
29.3.2018
22 Populační kalkulátor – internetová aplikace demografický vývoj
sociální infrastruktura
obec
19.3.2018
21 Atlas dopravní dostupnosti v České republice Česká republika
dopravní dostupnost
atlas
16.3.2018
20 Umísťování reklamních a informačních zařízení ve městě reklama
umístění
městský prostor
14.2.2018
19 Webová aplikace pro dynamizaci bodů zájmu do prostředí rozšířené reality rozšířená realita
webová aplikace
dynamizace
cestovní ruch
turismus
29.1.2018
18 Metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení selhání trhu s bydlením
sociální bydlení
služba obecného hospodářského zájmu
23.1.2018
17 Metodika k novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (ubytování) obec
cestovní ruch
místní poplatky
ubytování
22.1.2018