Číslo invence Název Klíčová slova Datum
17 Metodika k novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (ubytování) obec
cestovní ruch
místní poplatky
ubytování
22.1.2018
16 Analýza potřeb měst a obcí ČR obec
potřeby
město
17.1.2018
12 Ex-post hodnocení regionálních rozvojových projektů projekty
hodnocení
ex-post
7.12.2017
13 Hodnocení sociální politiky jako jedné z klíčových oblastí života v obci sociální politika
veřejná správa
veřejnost
7.12.2017
14 Příčiny a řešení zmenšování měst město
zmenšování
aktér
opatření
7.12.2017
15 Vybavenost obce obec
vybavenost
srovnání
7.12.2017
8 Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury obec
veřejná infrastruktura
dostupnost
3.12.2017
9 Doporučení k péči o dřeviny v obcích obec
dřeviny
péče
3.12.2017
10 Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí obec
ceny
infrastruktura
3.12.2017
11 Metodika Konceptu inteligentních měst (Smart Cities) inteligentní město
sdílená ekonomika
udržitelnost
ICT systémy
strategie města
participace občanů
3.12.2017