Číslo invence Název Klíčová slova Datum
19 Webová aplikace pro dynamizaci bodů zájmu do prostředí rozšířené reality rozšířená realita
webová aplikace
dynamizace
cestovní ruch
turismus
29.1.2018
18 Metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení selhání trhu s bydlením
sociální bydlení
služba obecného hospodářského zájmu
23.1.2018
17 Metodika k novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (ubytování) obec
cestovní ruch
místní poplatky
ubytování
22.1.2018
16 Analýza potřeb měst a obcí ČR obec
potřeby
město
17.1.2018
12 Ex-post hodnocení regionálních rozvojových projektů projekty
hodnocení
ex-post
7.12.2017
13 Hodnocení sociální politiky jako jedné z klíčových oblastí života v obci sociální politika
veřejná správa
veřejnost
7.12.2017
14 Příčiny a řešení zmenšování měst město
zmenšování
aktér
opatření
7.12.2017
15 Vybavenost obce obec
vybavenost
srovnání
7.12.2017
8 Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury obec
veřejná infrastruktura
dostupnost
3.12.2017
9 Doporučení k péči o dřeviny v obcích obec
dřeviny
péče
3.12.2017