Registrační číslo Název Oblast Datum
026 Metropolitní systém tísňové a zdravotní péče – eHealth Bezpečnost 4.7.2019
026 Komfortní cestování veřejnou dopravou občany Moravskoslezského kraje prostřednictvím katy ODISka a bezkontaktních plateb Mobilita 4.7.2019
027 Bezpečný přechod nové generace Bezpečnost 4.7.2019
028 Projekt Webový portál www.chytryregion.cz ICT a správa území 4.7.2019
008 Vývoj a mezinárodní uplatnění SW a HW nástrojů pro Internet věcí ICT a správa území 18.6.2019
009 Urbanismus chytrého města Karlovy Vary Mobilita 18.6.2019
010 Řešení mapových služeb GisOnline ICT a správa území 18.6.2019
011 Veřejná část energetického portálu ICT a správa území 18.6.2019
012 Brňáci pro Brno Mobilita 18.6.2019
017 Architektonický návrh využívající trendy odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky ŽP a přírodní zdroje 18.6.2019