Registrační číslo Název Oblast Datum
018 Využití bioodpadů a kalů z čistírny odpadních vod vyprodukovaných na území města Brna k produkci paliva pro autobusy DPM Mobilita 4.7.2019
028 Projekt Webový portál www.chytryregion.cz ICT a správa území 4.7.2019
030 Virtualizace Prahy a 3D datový model ICT a správa území 4.7.2019
031 Mapa sekání travnatých ploch v Dobříši ICT a správa území 4.7.2019
008 Vývoj a mezinárodní uplatnění SW a HW nástrojů pro Internet věcí ICT a správa území 18.6.2019
009 Urbanismus chytrého města Karlovy Vary Mobilita 18.6.2019
010 Řešení mapových služeb GisOnline ICT a správa území 18.6.2019
011 Veřejná část energetického portálu ICT a správa území 18.6.2019
012 Brňáci pro Brno Mobilita 18.6.2019
014 Chytrá řešení v souladu s potřebami měst a regionů Strategie/koncepce 18.6.2019