Registrační číslo Název Oblast Datum
018 Využití bioodpadů a kalů z čistírny odpadních vod vyprodukovaných na území města Brna k produkci paliva pro autobusy DPM Mobilita 4.7.2019
019 ZDAR4U Kultura a cestovní ruch 4.7.2019
020 Strategie čisté dopravy – elektrobusy Mobilita 4.7.2019
026 Metropolitní systém tísňové a zdravotní péče – eHealth Bezpečnost 4.7.2019
026 Komfortní cestování veřejnou dopravou občany Moravskoslezského kraje prostřednictvím katy ODISka a bezkontaktních plateb Mobilita 4.7.2019
027 Bezpečný přechod nové generace Bezpečnost 4.7.2019
028 Projekt Webový portál www.chytryregion.cz ICT a správa území 4.7.2019
030 Virtualizace Prahy a 3D datový model ICT a správa území 4.7.2019
031 Mapa sekání travnatých ploch v Dobříši ICT a správa území 4.7.2019
033 Chytré město Kolín Strategie/koncepce 4.7.2019