Registrační číslo Název Oblast Datum
018 Využití bioodpadů a kalů z čistírny odpadních vod vyprodukovaných na území města Brna k produkci paliva pro autobusy DPM Mobilita 4.7.2019
019 ZDAR4U Kultura a cestovní ruch 4.7.2019
020 Strategie čisté dopravy – elektrobusy Mobilita 4.7.2019
005 Dálkové odečty spotřeb energií městské části Praha 3 ICT a správa území 4.7.2019
021 Dobíjecí infrastruktura pro elektromobily v hl. m. Praze Mobilita 4.7.2019
030 Virtualizace Prahy a 3D datový model ICT a správa území 4.7.2019
031 Mapa sekání travnatých ploch v Dobříši ICT a správa území 4.7.2019
033 Chytré město Kolín Strategie/koncepce 4.7.2019
034 GisOnline - TopGis ICT a správa území 4.7.2019
035 Modernizace VO a zefektivnění systému řízení VO ve městě Kyjově ICT a správa území 4.7.2019