Registrační číslo Název Oblast Datum
008 Vývoj a mezinárodní uplatnění SW a HW nástrojů pro Internet věcí ICT a správa území 18.6.2019
016 Chytrý monitoring vodoměrů pro oblast vodního hospodářství ŽP a přírodní zdroje 18.6.2019
017 Architektonický návrh využívající trendy odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky ŽP a přírodní zdroje 18.6.2019
006 Golemio – datový portál Prahy Otevřená/Open data 2.6.2019
005 Využití biodpadů veřejnou hromadnou dopravou Mobilita 1.6.2019
004 Multikanálový odbavovací systém pro MHD Mobilita 24.5.2019
003 Virtualizace a 3D datový model města Prahy ICT a správa území 23.5.2019
002 Kolínská chytrá klíčenka Vzdělávání a sport 22.5.2019
001 Integrovaný systém osvětlení Energetika 16.5.2019