ID Název dokumentu Obec Publikováno
1189 Program rozvoje
Kojátky na roky 2016 - 2021
Kojátky 27.2.2017
1056 Program rozvoje
Milonice na roky 2017 - 2023
Milonice 24.2.2017
915 Program rozvoje
Nebužely na roky 2016 - 2021
Nebužely 14.2.2017
1158 Program rozvoje
Račice nad Trotinou na roky 2016 - 2026
Račice nad Trotinou 9.2.2017
1164 Program rozvoje
Horní Brusnice na roky 2017 - 2030
Horní Brusnice 8.2.2017
127 Program rozvoje
Vážany na roky 2016 - 2026
Vážany 7.2.2017
1103 Program rozvoje
Sejřek na roky 2017 - 2022
Sejřek 4.2.2017
1153 Program rozvoje
Batňovice na roky 2016 - 2026
Batňovice 26.1.2017
951 Program rozvoje
Kámen na roky 2016 - 2023
Kámen 24.1.2017
944 Program rozvoje
Želetice na roky 2017 - 2024
Želetice 23.1.2017