Registrační číslo Název Oblast Datum
007 HoppyGo a UniqWay mobilita 3.6.2019
006 Golemio – datový portál Prahy otevřená/open data 2.6.2019
005 Využití biodpadů veřejnou hromadnou dopravou mobilita 25.5.2019
004 Multikanálový odbavovací systém pro MHD mobilita 24.5.2019
003 Virtualizace a 3D datový model města Prahy ICT a správa území 23.5.2019
002 Kolínská chytrá klíčenka Vzdělávání a sport 22.5.2019
001 Integrovaný systém osvětlení energetika 16.5.2019