Smart řešení

Registrační číslo Název Oblast Datum
047 Robotická automatizace procesů na krajském úřadě ICT a správa území 13.2.2020
046 Chytrý venkov 4.0 ICT a správa území 12.2.2020
045 C-ITS systém v Brně mobilita 11.2.2020
044 Infrastruktura pro chytrou městskou čtvrť mobilita 10.2.2020
043 Ekologizace městské hromadné dopravy mobilita 9.2.2020
042 Využití dronů pro Integrovaný záchranný systém bezpečnost 8.2.2020
041 Řešení pro inteligentní svoz odpadu ICT a správa území 7.2.2020
040 Živé Milevsko strategie/koncepce 6.2.2020
039 Komfortní cestování veřejnou dopravou občany Moravskoslezského kraje prostřednictvím katy ODISka a bezkontaktních plateb mobilita 16.8.2019
038 Multikanálový odbavovací systém Prahy a Středočeského kraje mobilita 15.8.2019