Invence pro obce

Registrační číslo Podklad Klíčová slova Datum vložení
024 Webová aplikace pro dynamizaci bodů zájmu do prostředí rozšířené reality
 • rozšířená realita
 • webová aplikace
 • dynamizace
 • cestovní ruch
 • turismus
29.1.2018
023 Metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení
 • selhání trhu s bydlením
 • sociální bydlení
 • služba obecného hospodářského zájmu
23.1.2018
022 Metodika k novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • obec
 • místní poplatky
 • ubytování
 • cestovní ruch
22.1.2018
021 Analýza potřeb měst a obcí ČR
 • potřeby
 • města
 • obce
17.1.2018
020 Vybavenost obce
 • obec
 • vybavenost
 • srovnání
7.12.2017
019 Atraktivita území jako faktor pohybu obyvatelstva
 • atraktivita území
 • migrace
 • vícekriteriální analýza
 • RGB model
7.12.2017
018 Příčiny a řešení zmenšování měst
 • město
 • zmenšování
 • aktér
 • opatření
7.12.2017
017 Dostupnost základního zboží a služeb v městech a obcích Jihočeského kraje
 • obec
 • vybavenost
 • služby a zboží
7.12.2017
016 Rozmístění služeb v Česku podle typu znalostní základny
 • služby
 • rozmístění
 • znalostní základna
 • regiony
7.12.2017
015 Hodnocení sociální politiky jako jedné z klíčových oblastí života
 • sociální politika
 • veřejná správa
 • veřejnost
7.12.2017
014 Vztah mezi podporou výzkumu a vývoje a ekonomickým růstem
 • výzkum a vývoj
 • ekonomický růst
7.12.2017
013 Ex-post hodnocení projektů
 • projekty
 • hodnocení
 • ex-post
7.12.2017
012 Smart Cities
 • inteligentní město
 • sdílená ekonomika
 • udržitelnost
 • ICT systémy
 • strategie města
 • participace občanů
1.12.2017
011 Ceny dopravní a technické infrastruktury v obcích
 • ceny
 • infrastruktura
 • obec
1.12.2017
010 Péče o dřeviny v obci
 • obec
 • dřeviny
 • péče
1.12.2017
009 Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury
 • veřejná infrastruktura
 • dostupnost
 • obec
30.11.2017
008 Spotřeba kulturních statků
 • kulturní statky
 • spotřeba
 • cestovní ruch
 • ekonomika
30.11.2017
007 Úpravy nosných konstrukcí panelových domů
 • panelové domy
 • konstrukce
 • zásahy
30.11.2017
006 Rekonstrukce lodžií a balkonů
 • bytové domy
 • lodžie
 • opravy
30.11.2017
005 Tvorba strategických partnerství na mikroregionální úrovni
 • mikroregiony
 • partnerství
30.11.2017
004 Konference Venkov: životní podmínky, územní a sociální nerovnosti
 • venkov
 • rozvoj
 • obce
 • konference 2017
28.11.2017
003 Hodnocení územních dopadů změn významného zaměstnavatele v regionu
 • území
 • změna
 • zaměstnavatel
27.11.2017
002 Cestovní ruch v obcích
 • obec
 • cestovní ruch
25.11.2017
001 Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí
 • povodně
 • přívalové
 • obce
 • ochrana
20.11.2017